Kế 25: Lạc tỉnh hạ thạch

(Ném đá vào người dưới giếng)

Kế “Lạc tỉnh hạ thạch” là ném đá vào đầu kẻ đã rơi xuống giếng.

Đối phương đã rơi xuống giếng mà còn bị ta ném đá thì thương tích là không thể tránh khỏi.

Nếu đứng trên quan điểm đạo đức Khổng – Mạnh thì đây là hành động không chính nhân quân tử. Nhưng nếu coi là một mưu kế thì hành động này lại là một hành động sáng suốt. Lúc nầy đối phương đang thất thế còn ta đang chiếm lợi thế hoàn toàn. Chúng ta chỉ cần ra một lực rất nhỏ vẫn có thể hạ gục đối phương.

Căn bản triết lý của “Lạc tỉnh hạ thạch” là chi phối được thì mới chiếm đoạt được, và nhân từ với kẻ thù tức là tàn nhẫn với chính ta.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!