Kế 26: Hư trương thanh thế

(Thổi phồng thanh thế)

Kế “Hư trương thanh thế” là thổi phòng thanh thế để cho người ta chóa mắt, nể sợ.

Khi sử dụng kế này, người ra kế phải tường tận thực lực và mục đích của cả hai bên thì mới định ra kế lên phô trương như thế nào, nhiều ít ra sao.

Thời xưa, trong các cuộc chiến mà chủ yếu bằng sức người và số lượng người thì sẽ phô trương thanh thế bằng cách giả như mình có nhiều quân nhiều tướng. Kế này được sử dụng rất phổ biến; kế này thường khi kết hợp với kế “Vô trung sinh hữu” làm từ không thành có để hù dọa, áp đảo tinh thần đối phương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!