Kế 31: Thuận thủ khiên dương

(Thuận tay dắt con dê về)

Kế “Thuận thủ khiên dương” theo nghĩa đen là thuận tay dắt con dê về.

Triết lý của kế này là: Sự việc trên đời, thiên biến vạn hóa rất kỳ diệu. Phải biết nắm bắt lây bất cứ cơ hội nào vụt hiện đến trước mắt. Đó là những thu hoạch, những cái lợi bất ngờ. Con dê trong quan niệm người xưa là điều may mắn.

Trong thương trường, người ta hay có câu nói “hay không bằng hên”. Ý câu này là đôi lúc sự may mắn bất ngờ sẽ đem tới thành công và lợi lộc rất lớn.

Tuy nhiên, không ai trong chúng ta lại có thể thành công lâu dài mà chỉ dựa vào may mắn cả. Đôi khi may mắn tới mà ta không có khả năng bắt lấy tận dụng thì việc cũng không thành.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!