Kế 33: Khổ nhục kế

(Hành hạ thân xác mình để người ta tin)

Kế “khổ nhục” là hành hạ mình, rồi đem cái thân xác bị hành hạ ấy để làm bằng chứng mà tiếp cận với địch để hoàn thành một âm mưu nào đó.

Cốt lõi của kế này là đánh vào tâm lý của đối phương; có thể đối phương vì thương xót mà buông tha; có thể đối phương vì kiêu ngạo cho rằng ta tàn phế và vô hại nên không đề phòng.

Người hành kế “Khổ nhục” phải là người có ý chí kiên cường và sự nhẫn nại vượt qua người khác; đôi khi nỗi khổ nhục không phải chỉ ở thể xác mà còn là ở tinh thần.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!