25: Vận mệnh – Vận mệnh nằm trong tay bạn

“Những kẻ đùa giỡn với chính cuộc đời mình, sẽ chẳng thể làm được gì.”

Ngạn ngữ

Biết rõ bản thân, phát huy hết khả năng của mình

Sứ giả của thượng đế đến với nhân gian, người gặp được một người xem bói, đang xem bói về tương lai cho hai đứa trẻ, chỉ thấy thầy bói chỉ vào một đứa trẻ và nói: “Trạng nguyên.” Sau đó lại chỉ vào một đứa trẻ khác và nói: “Ăn mày”. Hai mươi năm sau, sứ giả lại được thượng đế phái đến trần gian, sứ giả nhìn thấy hai đứa trẻ khi xưa, kết quả khiến sứ giả không thể nào hiểu được, đứa trẻ mà thầy bói phán nó trở thành trạng nguyên lại trở thành ăn mày, trong khi đứa trẻ ăn mày kia lại trở thành trạng nguyên. Thế là sứ giả bèn hỏi thượng đế, thượng đế trả lời: “Thiên bẩm của mỗi người chỉ quyết định một phần vận mệnh của họ, phần lớn còn lại phụ thuộc vào cách họ đã nắm lấy vận mệnh của mình như thế nào.”

Khi làm bất cứ việc gì, chỉ cần bạn dám nói với chính mình: “Tôi có thể làm được!” Có như vậy, cho dù công việc có khó khăn đến đâu, bạn cũng có thể làm tốt. Thế nhưng, có rất nhiều người bắt đầu làm một công việc mà mình chưa từng làm, thì họ thường suy nghĩ: “Liệu mình có thể làm tốt không?” Đây chính là cách bạn coi thường bản thân mình, khiến bạn không thể thành công.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!