31: Học tập – Tìm kiếm sự phát triển từ việc học

“Thành công là biểu hiện của quá khứ, năng lực là biểu hiện của ngày hôm nay, học tập có thể biểu hiện cho tương lai.”

Ngạn ngữ

Ngừng học cũng đồng nghĩa với việc ngừng phát triển

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều phải trải qua rất nhiều lần thay đổi, sự thay đổi trong cuộc sống, trong công việc, chỉ có những người không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, không ngừng làm mới mình mới có thể thích ứng trước mọi sự đổi thay, mới không bị đào thải và cũng không ngừng phát triển.

Một lần, một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã đến thăm một công ty của Mỹ. Khi ông cùng đi thăm công ty với tổng giám đốc, ông chợt chú ý đến một câu khẩu hiệu trên tường. Tổng giám đốc nói với ông rằng, 10 năm trước, việc kinh doanh của công ty rất bảo thủ, nhưng bây giờ thì ngày càng phát đạt, câu khẩu hiệu này chính là tổng kết lại những kinh nghiệm trong 10 năm. Câu nói nào lại có tác dụng lớn đến vậy. Đó chính là câu châm ngôn mà chúng ta vẫn thường nói: “Biển học vô bờ.”

Xã hội loài người đang dần dần thay đổi từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Sự thay đổi này kéo theo thay đổi về cách sống, cách tư duy, cách làm việc. Kinh tế tri thức là một hình thái kinh tế mới, cũng là một thời đại thế giới mới. Khi nền kinh tế này xuất hiện và phát triển, nó sẽ khiến cho nền kinh tế hiện thời cũng như toàn bộ xã hội thay đổi, mang những đặc tính mới, khiến thế giới bước vào một kỷ nguyên mới. Khi các nước châu Âu bắt đầu cải cách vào thế kỷ XVI, những quốc gia khác trên thế giới vẫn đang trong thời kỳ phong kiến, nhưng sự thành công của cách mạng công nghiệp ở các quốc gia này đại diện cho một thời đại mới của thế giới.

Trong thời đại kinh tế tri thức, thách thức lớn nhất chính là thách thức đối với năng lực của con người, mà phần lớn năng lực của con người đang trong quá trình tri thức chuyển hóa thành năng và ngược lại. Nếu bạn muốn thành công trong thời đại tri thức, bạn cần có nền tảng tri thức vững chắc.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!