36: Thói quen – Thói quen là một sức mạnh vô hình

“Hành vi của con người mang tính lặp lại. Vì thế, xuất sắc không phải là một hành động, mà là một thói quen. Vì vậy, trong quá trình dẫn đến thành công, ngoài việc không ngừng nuôi dưỡng khát khao, có lòng tin, sự nhiệt tình, ý chí, nghị lực, còn nên rèn luyện thói quen, thực iện mục tiêu đề ra.”

Cristolle

Thói quen chi phối cả một đời người

Nhà tâm lý học vĩ đại William James từng nói: “Lặp đi lặp lại một hành động nào đó sẽ trở thành thói quen, lặp đi lặp lại một thói quen sẽ trở thành tính cách, lặp đi lặp lại một tính cách sẽ trở thành cuộc đời.”

Con người là loài động vật có thói quen, thói quen cũng là một dạng hành vi, là một dạng phản xạ tự nhiên. Thói quen là một hành vi cần một thời gian dài để hình thành, cũng không dễ dàng thay đổi được. Thói quen là sức mạnh vô hình, nó thể hiện, phát huy tác dụng một cách lặng lẽ.

Thói quen sẽ chi phối những người không chịu suy nghĩ. Khổng Tử nói về thói quen, lấy tính cách con người ra để so sánh, “tính tương cận, tập tương viễn”, thói quen không phải sinh ra đã có, nhưng vì nhiễm thói quen nên những tính cách trời sinh ngày càng mờ đi. Thói quen dưới con mắt của Khổng Tử là quá trình sinh sống sau này chứ không phải bẩm sinh mà có, sự khác nhau giữa người với người là ở tập tính, chứ không phải thiên tính.

Thói quen hình thành trong cuộc sống, cũng có nghĩa là có thể sửa đổi được, đồng thời mỗi người đều biết rằng thay đổi thói quen là một việc cực kỳ khó. Đặc biệt là khi mới bắt đầu, bạn sẽ cảm thấy rất khổ sở, thậm chí mất đi sự tự tin. Nhưng, một khi bạn thay đổi được một thói quen, nhất là thói quen xấu sẽ khiến bạn cảm thấy rất thoải mái.Hơn nữa khi thói quen tốt thay thế thói quen xấu, bạn sẽ càng muốn thay đổi bản thân hơn, đây cũng là một thói quen, mà thói quen này sẽ giúp bạn thực hiện hiện được ước mơ của mình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!