37: Tưởng tượng – Tưởng tượng luôn song hành với sáng tạo

“Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức nhiều, vì kiến thức là hữu hạn, còn trí tưởng tượng khái quát toàn bộ thế giới, là nguồn gốc tiến hóa của kiến thức.”

Tinstein

Tưởng tượng là gốc rễ của sự sáng tạo

Bồi dưỡng trí tưởng tượng phong phú rất quan trọng, vì nó là cội nguồn của sự sáng tạo, là điều kiện cần thiết để phát triển khả năng sáng tạo. Có trí tưởng tượng mới có sức sáng tạo, có sức sáng tạo mới có thể thành công. Những người thành công luôn hiểu vận dụng trí tưởng tượng của mình thế nào. Họ dùng trí tưởng tượng để khai thác những lĩnh vực mới, dùng trí tưởng tượng để tìm ra những con đường mới, khám phá những ngành nghề mới. Chỉ khi chắp thêm đôi cánh cho trí tưởng tượng, bạn mới có thể bay đến bầu trời thành công.

Trí tưởng tượng là sức sáng tạo của linh hồn con người, là tài sản vô giá với mỗi chúng ta, là thứ duy nhất trên thế giới mà ta có thể tự điều khiển. Tưởng tượng luôn song hành với sáng tạo, không có tưởng tượng thì không thể sáng tạo được. Tưởng tượng có thể đem đến cho bạn năng lực sáng tạo và phát triển, có năng lực, bạn mới có thể cạnh tranh được trong môi trường khốc liệt này, đánh nhanh thắng nhanh, chiếm được vị trí quan trọng. Biết vận dụng tốt trí tưởng tượng, hiệu quả sử dụng càng cao, lợi ích đem lại càng nhiều. Dưới đây là một ví dụ về sự vận dụng trí tưởng tượng.

Ở một thành phố ven biển nọ, tất cả đất đai đều bị khai phá hết cho việc xây dựng. Ở phía bên kia của thành phố là một ngọn núi hiểm trở, không có cách nào quy hoạch được, mà bên này thì địa hình thấp, nước biển dâng lên sẽ gây lũ lụt, nên cũng không thể sử dụng được.

Một hôm, có một người đến thành phố này, người này có trí tưởng tượng phong phú và tài quan sát nhạy bén. Anh ta đến đây và đã nhìn thấy cơ hội kiếm tiền. Đầu tiên anh ta mua lại mảnh đất không sử dụng được vì địa hình quá hiểm trở, rồi lại mua những mảnh đất không sử dụng được vì hay lũ lụt. Tất nhiên giá của chúng rẻ bèo.

Sau đó anh ta mua vài tấn thuốc nổ, san bằng ngọn núi kia, sau đó dùng xe tải chở chỗ đất đá lắp vào chỗ đất trũng bên kia. Như vậy ngọn núi trước kia trở thành một vùng bằng phẳng, vùng trũng cũng có thể sử dụng để xây dựng được, sau đó anh ta lại bán lại hai mảnh đất này và kiếm được một món hời béo bở, còn cư dân trong thành phố thì ngưỡng mộ gọi là thiên tài. Thực ra, rất nhiều thiên tài chỉ phát huy trí tưởng tượng của mình, từ đó làm nên những điều kiến người khác kinh ngạc, những kỳ tích vang dội.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!