38: Mục tiêu – Làm việc cần có mục tiêu rõ ràng

“”Thế giới luôn dành những điều tốt đẹp cho những ai có tầm nhìn xa trông rộng và có mục tiêu rõ ràng, một người khi đã có mục tiêu đích thực, mục tiêu sẽ sản sinh ra động lực, động lực sẽ thúc đẩy hành động, hành động ắt sẽ tạo nên sự nghiệp. Mục tiêu là một điểm then chốt quan trọng trên con đường thành công của một cá nhân, một người nếu muốn tạo nên sự nghiệp nhất định cần phải có mục tiêu.”

Ngạn ngữ

Vận mệnh nằm trong tay những ai có mục tiêu

Có mục tiêu, cho dù bạn có làm việc mà mình không thực sự hiểu rõ về nó thì việc làm đó của bạn cũng có ý nghĩa. Tất cả những người thành công đều có chung một đặc điểm: trước hết họ hiểu rõ mục tiêu làm việc của mình, sau đó họ tiếp tục tiến tới những mục tiêu cao hơn.

Ý nghĩa của mục tiêu không chỉ là chính bản thân nó mà nó còn là động lực của hành động. Khi một người toàn tâm toàn ý hướng tới mục tiêu của mình, cả thế giới sẽ phải nhường đường cho họ.

Harvard đã từng làm một cuộc điều tra với những đối tượng sinh viên ưu tú về mục tiêu của họ. Kết quả cuộc nghiên cứu đó như sau: 3% có mục tiêu rõ ràng, 10% có mục tiêu rõ ràng nhưng ngắn hạn, 60% còn lại có mục tiêu không rõ ràng, 27% không có mục tiêu. Từ đó có thể thấy, mục tiêu có vai tròn quan trọng như thế nào đối với sự thành công của một cá nhân. Bạn có mục tiêu lớn đến đâu, bạn sẽ thành công nhiều tới đó. Cuộc sống bạn đang có chính là biểu hiện của mục tiêu trong quá khứ của bạn.

Một người muốn có sự nghiệp thì cần có mục tiêu xa rộng. Có mục tiêu bạn mới có thể tiến lên phía trước. Một người không có mục tiêu, cũng giống như bèo trôi trên sông, luôn bị gió thổi trôi, rất khó có thể làm nên việc lớn, có thể thậm chí không làm được điều gì.

Có mục tiêu bạn mới có thể tìm tòi những tiềm lực còn ẩn sâu bên trong bạn, bạn mới biết cách nắm giữ thực tại tốt hơ, bạn mới nhìn nhận công việc của mình một cách đúng đắn, từ đó cố gắng để đạt được thành quả tốt hơn. Có mục tiêu, bạn mới có thể thay đổi những lý tưởng trong công việc và sự nghiệp. Sau khi bạn đã đặt ra mục tiêu dài hạn, bạn sẽ thấy những khả năng còn tiềm ẩn trong bạn trỗi dậy, bạn sẽ nhận thức đúng đắn về bản thân chính là tiền đề của việc đặt ra mục tiêu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!