49: Từ bỏ – Cuộc sống cần biết cách từ bỏ

”Nỗ lực theo đuổi thành công là rất quan trọng, song đôi khi cần học cách từ bỏ.”

Ngạn ngữ

Lựa chọn một cách sáng suốt

Khi cần từ bỏ nên từ bỏ, khi cần nắm giữ nên nắm giữ, từ bỏ không phải là từ bỏ lý tưởng của mình mà là tạm thời từ bỏ để đạt được lý tưởng, để thực hiện lý tưởng một cách tốt hơn. Thực ra sự từ bỏ tạm thời cũng cần có lý trí, không phải ai cũng có sự dũng cảm này. Có rất nhiều người đã lãng phí, thậm thí có người lưỡng lự cả đời nên cuối cùng không thể làm được gì, bởi họ không biết cách từ bỏ.

Không biết cách từ bỏ cũng có nghĩa là bạn cố chấp. Không thể kiên trì cũng có nghĩa là từ bỏ mục tiêu của mình. Cách làm thông minh nhất chính là: cái gì bạn không thể kiên trì, bạn nên từ bỏ. Từ bỏ bản thân nó có nghĩa là không còn sở hữu, đều có một cảm giác tiếc nuối đau khổ. Thế nhưng, từ bỏ là một cách bắt đầu, là một cách khởi đầu cuộc sống mới. Bất kể sự vật nào cũng là tương đối, bạn từ bỏ một thứ sẽ là khởi nguồn của thứ khác, thứ đó có thể mới là phương hướng đích thực mà bạn tìm kiếm.

Từ bỏ là một các lựa chọn, bạn cần dũng cảm, vì từ bỏ có nghĩa là mất đi mãi mãi. Có lẽ đôi khi bạn cho rằng cuộc sống quá mệt mỏi, vì thực tế là bạn chưa học được cách từ bỏ, bạn hãy thử từ bỏ sự mệt mỏi mà tiến lên. Từ bỏ là bắt đầu một điểm khởi đầu mới, tử bỏ không có nghĩa là thất bại mà là một hy vọng mới. Sự từ bỏ hiện tại cũng là bước chuyển để có một kết quả trong tương lai. Một người muốn có sự nghiệp cần biết cách từ bỏ đúng lúc, từ bỏ cái gì, từ bỏ như thế nào.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!