Hòa đồng hay nổi bật

Bạn sắp sửa tham gia một bữa tiệc trang trọng hay chỉ đơn giản là một buổi họp lớp/ họp nhóm đông người, điều đầu tiên bạn chú ý tới khi chọn trang phục là bạn muốn mình hòa đồng hay nổi bật trong nhóm? Vai trò của bạn là gì, chủ bữa tiệc hay khách mời, quan trọng tới mức nào?

error: Content is protected !!