Không lỗi mốt (mode)

Việc theo dõi các trào lưu ăn mặc ở thời hiện đại tốn rất nhiều thời gian và kiến thức, thế nên bạn không cần phải cập nhật mốt (mode) từng ngày từng tháng mà bạn chỉ cần có chút hiểu biết để bản thân không bị ‘lỗi mốt’ hay lạc hậu quá nhiều là được rồi.

error: Content is protected !!