Lập danh sách những món đồ cần thiết

Bạn tiến hành thống kê tủ quần áo của mình và lập danh sách những thứ bạn cần. Việc mua những thứ có trong danh sách sẽ giúp bạn biết cách lựa chọn và hạn chế việc mua sắm bốc đồng. Hãy mua những loại quần áo có chất lượng tốt nhất trong khả năng tài chính cho phép, chúng sẽ dùng được lâu và bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với việc mua các sản phẩm kém chất lượng.

Việc lập một danh sách trước khi mua sắm quần áo có lợi như thế nào?

Điều đó giúp bạn tập trung vào những thứ hữu ích và hạn chế việc mua sắm tùy hứng.

error: Content is protected !!