Chúc mừng

Khi người thân hoặc bạn bè có chuyện vui hay đạt được thành công, chúng ta nên chúc mừng. Có rất nhiều cách để nói lời chúc mừng hoặc tặng quà.

error: Content is protected !!