Giữ phép lịch sự

Lịch sự là một yêu cầu tối thiểu đối với mỗi người trong quan hệ giao tiếp xã hội và cả trong gia đình.

Một vài nguyên tắc lịch sự cơ bản như:

  • Không đến quá gần hay đụng chạm vào cơ thể người khác khi chưa được cho phép.
  • Không làm ồn ở nơi công cộng, nói chuyện điện thoại quá lớn.
  • Không cắt ngang lời người khác.
error: Content is protected !!