Giữ vệ sinh sạch sẽ

Mỗi chúng ta cần phải học cách giữ cho bản thân mình và những thứ xung quanh được sạch sẽ. Điều này sẽ góp phần giúp chúng ta dần hoàn thiện cách sống của mình. Chúng ta nên bắt đầu ngay từ những việc nhỏ nhất, như giữ cho bàn học và phòng của mình luôn sạch sẽ.

 Chúng ta nên làm gì để giữ vệ sinh?

Chúng ta nên giữ cho bản thân và những thứ xung quanh được sạch sẽ.

error: Content is protected !!