Hành động lịch sự

Trong khi trò chuyện với khách, bạn cần phải xưng hô với họ bằng những đại từ nhân xưng thể hiện sự kính trọng, phù hợp với tuổi tác, vai vế của họ như ”Ông, Bác, Chú, Bà, Cô, …” hoặc theo sự hướng dẫn của cha mẹ. Bạn cũng nên sử dụng những câu, từ như ”Thưa”, ”Dạ, không có gì ạ”, ”làm ơn”, ”xin lỗi”, ”cảm ơn”, …

Chúng ta nên xưng hô với khách như thế nào?

Các em nên xưng hô với khách bằng những đại từ thể hiện tuổi tác, vai vế của họ như ”Ông, Bác, Chú, Bà, Cô, …” hoặc theo hướng dẫn cụ thể của cha mẹ.

error: Content is protected !!