Quan sát những giới hạn an toàn

Rất nhiều hoạt động dưới nước trong công viên đưa ra giới hạn an toàn về chiều cao và cân nặng đối với mỗi lứa tuổi, người lớn có trách nhiệm phải luôn theo sát trẻ dưới 12 tuổi. Các em phải mặc áo phao trước khi xuống nước và luôn được người lớn giám sát.

error: Content is protected !!