Sạch sẽ và ngăn nắp

Sạch sẽ và ngăn nắp là điều bắt buộc cần phải học đối với mọi bạn nhỏ, dù là ở nhà hay ở trường. Chúng ta phải có ý thức giữ cho mình luôn ngăn nắp và sạch sẽ, không được quên rửa tay trước khi ăn.

Chúng ta cần phải làm gì trước khi ăn?

Chúng ta phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.

error: Content is protected !!