Tác dụng của lời cảnh cáo

Người lớn thường chỉ dạy chúng ta một cách nghiêm túc về việc cư xử sao cho đúng mực. Việc cảnh cáo của người lớn sẽ giúp chúng ta hiểu rằng, chúng ta đã cư xử chưa tốt, và nó sẽ gây ra một số hậu quả xấu. Vì vậy, chúng ta không nên coi nhẹ những lời chỉ dạy, và cần có ý thức tự giác sửa chữa những hành vi cư xử chưa đúng mực của mình.

Chúng ta nên có thái độ như thê nào đối với những lời cảnh cáo về việc cư xử đúng mực của mình?

Chúng ta nên tự giác sửa chữa sai lầm, không nên để người lớn phải nói đi nói lại nhiều lần.

error: Content is protected !!