Trang phục phù hợp

Khi ở trường, bạn phải mặc đồng phục theo quy định của nhà trường. Bộ đồng phục sẽ tạo cho học sinh ý thức kỉ luật – điều cần thiết để xây dựng cách cư xử đúng mực. Nếu không mặc đồng phục, chúng ta sẽ rất dễ bị cám dỗ vào những hành vi cư xử không phù hợp.

Bộ đồng phục ở trường giúp học sinh điều gì?

Bộ đồng phục ỏ trường giúp chúng ta có những hành vi ứng xử đúng đắn.

error: Content is protected !!