Tuân thủ những quy tắc chung

Mỗi khi ra ngoài hay đến những nơi công cộng, chúng ta cần phải nhớ và tuân thủ những quy tắc chung. Chẳng hạn như khi đến công viên, chúng ta chỉ được chơi ở những nơi an toàn; không nên ném gậy, đá hoặc các vật khác lung tung, không được cãi nhau, không khạc nhổ ra xung quanh.

error: Content is protected !!