Ứng xử nơi hành chính công

Hành chính công là các văn phòng làm việc của nhà nước, là nơi phục vụ các nhu cầu cần thiết nhứt cho mọi người. Người đến nơi này có đủ các thành phần công dân và bạn cần phải biết cách ứng xử đúng mực khi đến nơi này.

error: Content is protected !!