Dành thời gian làm từ thiện

Dành thời gian cho công việc từ thiện là điều hữu ích. Nếu bạn muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, bạn nên dành quỹ thời gian nhất định cho công việc cao cả này.

Nếu mong muốn được làm những việc có ích cho xã hội thì chúng ta có thể tìm đến những tổ chức nào?

Chúng ta có thể tìm đến những tổ chức từ thiện có uy tín để tham gia hoạt động của họ.

error: Content is protected !!