Dạy học cho trẻ em đường phố

Trẻ em đường phố là những bạn nhỏ thiếu may mắn, lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa. khi lớn lên, nhiều bạn vì thiếu vắng sự chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ của gia đình mà vướng vào tệ nạn xã hội. Vì vậy trẻ em đườg phố rất cần nhận được sự quan tâm và định hướng phù hợp để lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội. Bạn có thể dành thời gian để dạy lại cho “những người bạn đường phố” này kiến thức và kỹ năng sống, giúp các bạn có thể sống tốt hơn với bản thân và cộng đồng. Đó là một hành động tình nguyện đầy ý nghĩa.

error: Content is protected !!