Dọn dẹp hoặc cảnh báo chướng ngại vật trên đường

Vào mùa mưa, cây cối dễ ngã gãy rồi rớt xuống đường. Bạn có thể dọn dẹp chúng nhanh chóng hoặc đặt ký hiện cảnh báo có chướng ngại vật để người đi đường tránh né, đây là việc làm rất có ích.

error: Content is protected !!