Giúp đỡ tiền bạc

Ngoài xã hội đag có rất nhiều người đang phải chịu cảnh khồ sở vì đói rét, vô gia cư và nỗi đau bệnh tật. Nếu bạn có thể, hãy dành dụm chút tiền bạc trong khả năng của mình để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, bạn nhé!

Chúng ta có thể giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào?

Chúng ta có thể giúp đỡ họ chút tiền để mua thực phẩm và thuốc men.

error: Content is protected !!