Giúp người thân vượt qua cú sốc tinh thần

Mọi người thường cảm thấy rất đau buồn khi gặp biến cố, thậm chí nhiều người còn bị sốc nặng về tâm lý. Trong những trường hợp như thế, bạn có thể giúp đỡ họ bằng việc an ủi hoặc đưa họ tới gặp bác sĩ tâm lý để điều trị.

Chúng ta có thể giúp đỡ những người phải chịu cú sốc tâm lý bằng những việc như thế nào?

Chúng ta có thể khuyên giải họ hoặc đưa họ đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị.

error: Content is protected !!