Khi có người qua đời

Khi ai đó qua đời, các thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy rất đau buồn. Nếu bạn muốn giúp đỡ gia đình họ về mặt tinh thần thì nên cố gắng dành thời gian để ở bên họ, thấu hiểu nỗi đau mất mát và tùy theo tình hình để chia sẻ, an ủi gia đình họ.

Nên làm gì khi ai đó có chuyện buồn?

Chúng ta nên ở bên động viên an ủi họ bằng tình cảm chân thành.

error: Content is protected !!