Quyên tặng đồ đạc

Rất nhiều tổ chức phi chính phủ và từ thiện đã đứng ra quyên góp những m1n đồ ít dùng đến trong các gia đình để ủng hộ giúp đỡ người nghèo và những người đang cần sự giúp đỡ. Bạn có thể quyên tặng cho các tổ chức từ thiện này những đồ như dụng cụ nhà bếp, quần áo, chăn màn, …

Các tổ chức từ thiện và phi chính phủ thường làm gì để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn?

Các tổ cức này thường đứng ra quyên góp đồ dùng như quần áo, sách vở, … để tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

error: Content is protected !!