Sơ cứu người bị tai nạn

Con người thường bị sốc khi chứng kiếc các vụ tai nạn dẫn đến bối rối khi sơ cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên, công việc sơ cứu này lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ lại mạng sống cho các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bởi vậy, trước khi đưa họ đến bệnh viện, hãy cố gắng giữ bình tĩnh để sơ cứu cho họ đúng cách và hiệu quả.

Bạn nên giúp đỡ người bị thương như thế nào?

Chúng ta có thể thực hiện sơ cứu cho người bị nạn trước khi chuyển đến bệnh viện.

error: Content is protected !!