Bỏ qua sự thờ ơ

Một số người tỏ ra rất nồng nhiệt với bạn, số còn lại nhiều khi chậm trả lời thư và tin nhắn. Đừng quá bận tâm vì điều đó. Họ có thể đang bận hoặc không tiện trả lời.

Bạn nên phản ứng thế nào khi không nhận được thư trả lời của người quen?

Hãy bỏ qua cho họ.

error: Content is protected !!