Đặt mục tiêu

Muốn thành công trong bất cứ việc Muo61nba5n đều cần có một kế hoạch cụ thể. Hãy vạch ra những điểm chính của kế hoạch kết bạn: Bạn muốn có thêm bao nhiêu bạn mới? Bạn muốn kết bạn trong môi trường như thế nào? Làm sao để thực hiện được kế hoạch này?

Đặt mục tiêu cụ thể sẽ có tác dụng gì?

Bạn sẽ có cơ hội kết bạn được với những kiểu người phù hợp với mình và mở rộng thêm các mối quan hệ.

error: Content is protected !!