Đừng quá kén chọn

Xã hội là một quần thể gồm những con người có những tính cách, suy nghĩ và hành động khác nhau. Khi kết bạn, đừng câu nệ hay kén chọn thái quá. Hãy quảng giao và từ từ tìm kiếm người phù hợp với mình.

Chúng ta có thể trông đợi gì ở một mối quan hệ mới?

Đừng quá chọn lựa hoặc câu nệ. Hãy quản giao và chấp nhận những mối quan hệ mới.

error: Content is protected !!