Đừng tiếc lời khen tặng

Khi đối thoại với người khác, ngoài việc lắng nghe, bạn nên đưa ra những lời khen ngợi. Những lời khen chân thành và xác thực dù rất đơn giản nhưng lại có giá trị to lớn. Nếu biết khen ngợi đúng cách, bạn sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại thú vị và hiệu quả.

Đưa ra lời khen ngợi hợp lý mang lại hiệu quả như thế nào?

Khen ngợi người khác giúp bạn dễ dàng bắt chuyện với họ hơn.

error: Content is protected !!