Duy trì những mối quan hệ cũ

Nếu mở rộng các mối quan hệ mới là cần thiết thì việc giữ những mối quan hệ cũ cũng quan trọng không kém. Việc lãng quên đi bạn bè cũ sẽ làm bạn mất đi nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Chúng ta nên làm gì để duy trì mối quan hệ bạn bè?

Hãy nhớ đến những người bạn cũ và liên lạc với họ thường xuyên.

error: Content is protected !!