Giao tiếp cá nhân

Sau khi đã kết nối bạn bé qua các trang cá nhân, bạn cần giữ mối liên lạc với người đó bằng việc viết thư điện tử hoặc gọi điện. Những trao đổi tên mạng có thể trở thành mối quan hệ ngoài thực tế để duy trì tình bạn thiết thực hơn.

Bạn nên làm gì tiếp theo sau khi đã kết bạn trên cộng đồng mạng?

Chúng ta có thể viết thư điện tử và gặp gỡ người đó để củng cố tình bạn trên thực tế.

error: Content is protected !!