Giới thiệu sau cùng

Đây là tình huống xảy ra khi mọi người không quen biết nhau nói chuyện về một chủ đề gì đó. Hãy giới thiệu đơn giản về bản thân sau khi trò chuyện, ví dự như: ”Ồ, nhân tiện, xin tự giới thiệu tên tôi là …” Khi đó, những người đang nói chuyện với bạn sẽ ấn tượng về bạn và cũng sẽ tự giới thiệu về mình.

Bạn có thể giới thiệu bản thân với những người mới quen như thế nào?

Bạn có thể giới thiệu về mình ở phần cuối câu chuyện.

error: Content is protected !!