Giúp đỡ trong điều kiện cho phép

Bạn có thể giúp đỡ những người bạn trong phạm vi khả năng cho phép. Việc giúp đỡ không chỉ củng cố, thắt chặt tình bạn mà còn mang đến những cơ hội mới để có thêm bạn.

Việc hỗ trợ người khác mang lại cho bạn điều gì?

Nó giúp củng cố tình bạn của hai người và giúp chúng ta có thêm nhiều bạn mới.

error: Content is protected !!