Hiểu rõ bản thân

Trước khi muốn hiểu rõ về người khác và kết bạn, thì có một việc quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ bản thân mình. Bạn nên tĩnh tâm ngồi lại và cố gắng tìm ra những giá trị và nguyên tắc riêng của mình để không có gì phải hổ thẹn khi làm bạn với người khác.

Tại sao việc hiểu rõ bản thân lại quan trọng đến vậy?

Vì chúng ta cần nắm rõ những giá trị và nguyên tắc của bản thân.

error: Content is protected !!