Tham gia nhóm học tập

Hãy tham gia một nhóm học tập (về một môn học nào đó) để học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Những nhóm học ập này vừa giúp bạn gặp gỡ mọi người thường xuyên, vừa củng cố tình bạn thêm bền chặt.

Lợi ích của việc tham gia nhóm học tập là gì?

Tham gia nhóm học tập sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều bạn mới

error: Content is protected !!