Thành lập nhóm có chung sở thích

Nếu bạn cảm thấy không có hội, nhóm nào phù hợp với mình, bạn có thể tự lập ra một nhóm riêng theo đuổi một chủ đề nào đó bạn quan tâm. Dần dần, những người cùng quan điểm sẽ gia nhập nhóm để trao đổi quan điểm và ý tưởng của họ, nhờ vậy bạn sẽ có thêm nhiều bạn bè mới.

Chúng ta có thể làm gì nếu không tìm được một nhóm phù hợp với mình?

Chún ta có thể tự lập ra một nhóm riên cho mình.

error: Content is protected !!