Thể hiện sự yêu mến

Việc thể hiện sự yêu mến với người khác bằng cách cho họ biết rằng bạn thích được làm bạn với họ là vô cùng quan trọng. Chẳng hạn, khi bạn nói chuyện và thể hiện tình cảm thân thiết với một người bạn, họ sẽ đối xử lại với bạn bằng tình cảm thân thiết và sự quan tâm.

Bạn nên thể hiện sự yêu mến của mình đối với người khác như thế nào?

Hãy nói cho họ biết, bạn thich được làm bạn với họ.

error: Content is protected !!