Tránh chỉ trích

Nếu bạn muốn có thêm nhiều bạn thì hãy tránh để ý đến những lỗi nhỏ nhặt hay chỉ trích người khác. Ai cũng có thể mắc lỗi, hãy bỏ qua những lỗi lầm của họ nếu có thể, và luôn ghi nhận những điểm tích cực của người đó. Thói quen bới móc lỗi của người khác chính là rào cản lớn trong việc kết bạn.

Bạn nên đối mặt với lỗi lầm của người khác như thế nào khi muon1 xây dựng tình bạn?

Hãy bỏ qua lỗi lầ của ai đó nếu có thể.

error: Content is protected !!