Viết bình luận trên trang cá nhân

Một cách khác để gây sự chú ý, có lợi cho việc kết bạn là hãy viết bình luận trên trang cá nhân của những người bạn muốn kết bạn. Lời bình luận của bạn sẽ gây chú ý với chủ nhân của trang cá nhân đó. Họ sẽ đọc và cân nhăc xem hai người có hợp để làm bạn hay không.

Làm sao để kết bạn trên trang cá nhân của ai đó?

Bạn có thể viết bình luận trên trang cá nhân của người mà bạn muốn làm quen, để xem hai người có hợp với nhau không.

error: Content is protected !!