Liệt kê và đánh số các ý tưởng tốt theo thời gian

Trước khi bắt tay vào việc phát triển ý tưởng, mỗi ý tưởng đã được chúng ta khoanh tòn phải được đánh số thư tự để thuận tiện cho việc triển khai. Đánh số theo thứ tự sẽ giúp bạn tránh bị trùng lặp các ý tưởng.

Lợi ích của việc đánh số thứ tự các ý tưởng là gì?

Việc đánh số sẽ giúp đảm bảo trình tự của chúng.

error: Content is protected !!