Luôn quan sát và đánh các vấn đề ở nhiều góc cạnh khác nhau

Thực tế, mọi sự vật hay vấn đề xảy ra luôn có nhiều góc độ. Bạn hãy luôn ghi nhớ điều này khi đối diện với những vấn đề gặp phải trong cuộc sống, từ việc giải một bài toán khó cho đến ra một quyết định quan trọng như chọn trường đại học.

error: Content is protected !!