Nghỉ ngơi hợp lý

Bất cứ công việc nào, khi được thực hiện một cách liên tục, triền miên cũng sẽ làm cho bộ não của chúng ta rơi vào tình trạng ”đình công”. Khi các ý tưởng gần như đã cạn, bạn cần được nghỉ ngơi và thư giãn để bộ não có thể nghĩ ra được những ý tưởng mới.

Chúng ta nên làm gì khi không nghĩ thêm được ý tưởng nào nữa?

Chúng ta nên nghỉ ngơi và thư giãn một chút.

error: Content is protected !!