Sắp xếp lại suy nghĩ

Để kiểm soát tư duy tiêu cực thì trước tiên chúng ta cần phải biết cách sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Những niềm tin đã từng được bồi đắp đủ tốt hay không tốt thì bạn cũng nên xóa bỏ để trí não của bạn trở về trạng thái ”trang giấy trắng”. Và dần dần lật lại từng vấn đề để thiết lập hệ quy chiếu cho nó. Liệt kê mọi thứ: suy nghĩ, tình trạng và những xúc cảm trước mỗi một vấn đề.

error: Content is protected !!