Tác dụng của sự hài hước

Trong buổi thảo luận, khi tốc độ của việc đưa ra các ý tưởng chậm lại thì việc kể một vài câu chuyện hài hước sẽ là biện pháp hiệu quả giúp đầu óc được thư giãn và làm mới lại bộ não.

Tác dụng của những câu chuyện hài hước trong buổi thảo luận là gì?

Chúng giúp thư giãn não bộ và phục hồi trí óc cho chúng ta.

error: Content is protected !!